Harde werker

De EU-landen weten nog niet wat er moet gebeuren na het aftreden van de Europese Commissie eerder deze week. Toch wordt al volop gespeculeerd over de naam van de nieuwe voorzitter. De zuidelijke lidstaten willen dat er nu een `zuidelijke' kandidaat wordt benoemd. Gezien de politieke ommezwaai in de afgelopen jaren naar `links' in Europa, ligt voor de hand dat de nieuwe voorzitter een sociaaldemocraat is. De meest gehoorde namen zijn die van de Italiaanse ex-premier Prodi, de Spaanse secretaris-generaal van de NAVO, Solana, en de Portugese premier Guterres. Ook premier Kok en de Spaanse ex-premier Gonzalez worden genoemd. De ervaring (zoals van oud-premier Lubbers) leert dat genoemd worden iets anders is dan benoemd worden. (dossier Crisis EU: www.nrc.nl)

De voormalig activist Javier Solana heeft zijn versleten tweedjasjes al lang ingeruild voor pakken. Toch maakt hij nog altijd meer de indruk van de professor natuurkunde die hij vroeger was dan van de leider van de belangrijkste militaire alliantie in de wereld. De sociaal-democraat Solana (57) werd in december 1995 benoemd tot secretaris-generaal van de NAVO. Begin jaren '80 ageerde hij nog tegen het Spaanse lidmaatschap. Maar als minister van Buitenlandse Zaken sinds 1992 bewees de pragmatische politicus pro-NAVO te zijn.

Veel lof kreeg Solana toen hij in mei 1997 een akkoord wist te bereiken met Rusland, dat verzoend moest worden met NAVO-uitbreiding. ,,De manier waarop hij onderhandelde, is goed bevallen'', zei een diplomaat toen. ,,Hij is ontzettend actief, werkt vele uren per dag en heeft een persoonlijke stijl: klopt mensen op de schouders.'' Het is moeilijk politici te vinden die iets onaardigs over hem zeggen. Zelfs de Russische oud-minister van Buitenlandse Zaken, Primakov, noemde hem ,,een aardige man''. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Talbott, zei: ,,Hij is heel goed in het vinden van een uitweg uit moeilijke situaties.''

Solana is een reisfanaat met vele goede contacten in de hoofdsteden. Ook minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) was gecharmeerd na een kennismakingsgesprek vorig jaar. Van Aartsen vertelde vrolijk dat hij met Solana zeer onderhoudend had gepraat over Spanje en snijbloemen. Maar medewerkers kennen ook een andere, veeleisende Solana die niet altijd glimlacht.

Solana heeft steeds gezegd dat hij het te druk heeft om na te denken over zijn volgende betrekking. Ook nu zegt een NAVO-functionaris dat Solana al een 26-uurs taak heeft, met de Kosovo-crisis en met de voorbereiding van een NAVO-top eind april in Washington. ,,Hij heeft nu echt geen tijd voor andere dingen.''