GESCHIEDENIS

De Algemene Rekenkamer kent in Nederland een lange voorgeschiedenis, die teruggaat tot de vijftiende eeuw.

1477 De hertogen van Bourgondië installeren een Rekenkamer die de kosten en opbrengsten van hun vaak ver verspreid gelegen bezittingen moet controleren.

1608 De Staten-Generaal van de Unie van Utrecht (een aantal provincies, gewesten en steden die een confederatie vormen) richt in Den Haag een generaliteitsrekenkamer op.

1802 De vier jaar eerder gestichte Bataafsche Republiek sticht in Den Haag de Nationale Rekenkamer.

1814 Koning Willem I richt de huidige Algemene Rekenkamer op, die dat jaar ook in de Grondwet wordt opgenomen.