`Europa moet eigen defensie opbouwen'

Europa moet hoognodig organiseren wat het zegt te willen: een eigen defensie. Dat zeggen de Europese parlementariërs die toezicht houden op de West-Europese Unie (WEU). Zij bezorgen bij Europese staatshoofden en regeringsleiders dezer dagen een `Actieplan' aan huis.

De zogeheten WEU-Assemblée heeft dinsdag in Parijs twee rapporten aangenomen waarin wordt vastgesteld dat in Europa een nieuwe wind waait. Sinds de top van Saint Malo in december vorig jaar maken de regeringen van Frankrijk en Groot-Brittannië zich sterk voor een reële Europese defensie-inspanning, die zelfstandig Europees militair optreden ter handhaving van de vrede mogelijk maakt.

Daarop voortbouwend roepen de parlementariërs de regeringen nu op ervoor te zorgen dat de Europese Unie op korte termijn de militaire bevoegdheden van de WEU overneemt. Besluitvorming over zelfstandige Europese militaire acties moet berusten bij de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders. Op den duur moet de WEU opgaan in de EU.

,,Tony Blair wil andere regeringsleiders dwingen inhoud te geven aan wat zij betogen (`to put their money where their mouth is'). De smoes dat de Britten nergens aan meedoen gaat niet meer op'', zegt de Britse socialist Terry Davis, een van de vice-presidenten van de WEU-Assemblée.

De WEU is het tot nu toe goeddeels theoretisch gebleven voertuig van West-Europese defensie-ideeën. Het Verdrag van Amsterdam geeft het al een plaats binnen de EU, maar naar de zin van de parlementariërs te langzaam. Volgens hen kan Europa niet klagen dat de Amerikanen alle touwtjes in handen houden als zij zelf hun defensie-inspanning blijven verminderen en de politieke wil missen één lijn te trekken. Binnen de EU zou de defensie moeten worden ondergebracht bij de gemeenschappelijke buitenlandse- en veiligheidspolitiek of in een aparte, vierde pijler.