ECB tempert hoop op renteverlaging

De kans is gering dat de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag overgaat tot een verlaging van zijn voornaamste rentetarief, de basis-herfinancieringsrente. Dat blijkt uit het maandbericht van de ECB dat gisteravond is vrijgegeven.

Vandaag is de tweewekelijkse vergadering van het bestuur van de ECB over het rentebeleid, waarvan aan het eind van de middag een besluit wordt verwacht. De basis-herfinancieringsrente, het belangrijkste tarief, staat nu op 3 procent.

De ECB schetst in zijn maandbericht een iets positiever beeld van de recente economische ontwikkelingen in het eurogebied dan vorige maand en spreekt van ,,enige tekenen van verbetering''. Ook signaleert ze dat er geen serieuze kans is dat de inflatie in het eurogebied, op dit moment 0,8 procent, in de nabije toekomst de 2 procent zal overstijgen. Een maximale inflatie van 2 procent is het doel van de ECB voor wat betreft het monetaire beleid.

Wel signaleert de ECB zowel opwaartse als neerwaartse risico's voor de prijsstabiliteit. De economische vertraging kan leiden tot een verder dalende inflatie, terwijl met name de onlangs afgesloten loonakkoorden een eind lijken te maken aan de matiging die in 1998 nog prevaleerde. Ook noemt de ECB de verzwakking van de euro als inflatiefactor, omdat de invoerprijzen daardoor stijgen.

De centrale bank besteedt bovendien aandacht aan het begrotingsbeleid in de euro-idstaten, waar een verruiming van het beleid een reden tot zorg zou zijn. De bank constateert dat het ,,onzekere politieke draagvlak'' voor het verder saneren van de overheidsfinanciën kan hebben meegespeeld in de stijging van de rentes op de Europese kapitaalmarkt. Het aftreden van de Duitse minister van Financiën Lafontaine, vorige week donderdag, heeft kennelijk zijn weg niet gevonden in de analyse van de ECB in het maandbericht.

Opvallend is dat de centrale bank prijsgeeft niet alleen te kijken naar de ontwikkeling van rentes op staatsobligaties in het eurogebied, maar ook naar het verloop van voor inflatie geïndexeerde obligaties, zoals die door Frankrijk worden uitgegeven.

De ECB voorziet voor 1999 een economische groei van 2 procent in het eurogebied. IMF-directeur Michel Camdessus zei vanmorgen dat de ECB de rente zou moeten verlagen. Hij deed zijn uitspraak in een vraaggesprek met de Franse krant Les Echos.