Commissie EU stemt in met nieuwe fraudedienst

De sinds dinsdag demissionaire Europese Commissie heeft gisteren een voorstel goedgekeurd voor de oprichting van een nieuwe dienst voor fraudebestrijding. Daarmee hebben de Eurocommissarissen hun laatste politiek belangrijke besluit genomen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe dienst Olaf (Office de la lutte antifraude) de bestaande dienst Uclaf (Unité de coordination de la lutte antifraude) gaat vervangen. Zowel de Europese Rekenkamer als het Europees Parlement heeft kritiek op het functioneren van Uclaf. Deze dienst, die onder de Europese Commissie zelf ressorteert, zou niet actief genoeg geweest zijn bij onderzoek naar fraude binnen het Brusselse ambtenarenapparaat.

Commissievoorzitter Santer heeft vorig jaar voorgesteld om een geheel onafhankelijke Olaf op te richten. Het Europees Parlement voelde daar aanvankelijk ook voor, maar veranderde later van mening uit vrees zelf geen controle op de nieuwe dienst te kunnen uitoefenen. Deze week hebben ook de ministers van Financiën van de EU gezegd dat Olaf onder de Commissie moet ressorteren.

Volgens het aangepaste voorstel van de Commissie moet Olaf de grootst mogelijke onafhankelijkheid krijgen. De nieuwe dienst moet de bevoegdheid krijgen tot onderzoek zowel bij de vijftien lidstaten als bij alle instellingen van de EU. Dat betekent dat Olaf ook tot onderzoek naar fraude bij het Europees Parlement kan besluiten.

De directeur van Olaf zou door de Commissie benoemd moeten worden na overleg met de lidstaten van de EU en het Europees Parlement. Volgens het voorstel moet het bureau voor fraudebestrijding bijgestaan worden door een comité van toezicht. Dat comité dient te bestaan uit onafhankelijke deskundigen die benoemd worden door de Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten. De ministers van Financiën zijn het erover eens dat Europese ambtenaren die aanwijzingen hebben over mogelijke fraude dit in de toekomst niet zoals nu bij hun chefs moeten melden, maar zich rechtstreeks tot Olaf moeten kunnen wenden.

Onze correspondent in Duitsland voegt daaraan toe: De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer waarschuwde vanmorgen in de Bondsdag dat het mislukken van de top in Berlijn volgende week ,,catastrofaal'' zou zijn voor Europa. Uitstel van de hervormingen in het kader van `Agenda 2000' brengt de uitbreiding met de Oost-Europese landen ernstig in gevaar en is vernietigend voor de geloofwaardigheid van de EU. Fischer noemde de uitbreiding het ,,belangrijkste toekomstproject na de euro'' en van wezenlijk belang gezien de politieke en historische betrekkingen. Een mislukking van dit project mag de Bondsrepubliek in geen geval toelaten, aldus Fischer.