Cohen wacht op voorstel van burgemeesters

Als de burgemeesters van de vier grote steden binnen de bestaande regels een oplossing zien voor het probleem van de witte illegalen, is staatssecretaris Cohen (Justitie) bereid daarover na te denken. Maar zelf ziet hij voorlopig geen mogelijkheid om meer witte illegalen een verblijfsvergunning te geven.

Staatssecretaris Cohen heeft dit gisteren gezegd in een geëmotioneerd debat over de witte illegalen. Deze hebben vaak jarenlang wit in Nederland gewerkt en dus belastingen en premies afgedragen. Zij vallen echter buiten de zogenoemde witwasregeling omdat ze niet kunnen aantonen dat ze zes aaneengesloten jaren wit hebben gewerkt.

Cohen kan, op basis van zijn `discretionaire bevoegdheid', besluiten illegalen alsnog te legaliseren. De lengte van het verblijf in Nederland en de mate van integratie spelen daarbij een rol. Coalitiepartij VVD, oppositiepartij CDA en de kleine christelijke partijen waarschuwden Cohen gisteren zich strikt aan zijn discretionaire bevoegdheid te houden. Het Tweede-Kamerlid Kamp (VVD) voorzag dat de staatssecretaris ,,begint te glijden'', zijn collega Wijn (CDA) waarschuwde voor het wekken van ,,valse verwachtingen'' bij de witte illegalen.

Maar gisteren waarschuwde de staatssecretaris nogmaals voor te hoge verwachtingen van een commissie van burgemeesters, die hem gaat adviseren over de mate van `inburgering' van illegalen die alsnog een verblijfsvergunning willen. ,,Ik sluit niet uit dat de burgemeesters er ook niet uit komen'', aldus Cohen. ,,Misschien komen zij dan met nieuwe voorstellen. Dat zullen we dan wel zien. Daar loop ik niet op vooruit.''

Coalitiepartij PvdA pleitte gisteren voor een versoepeling van Cohens bevoegdheid om illegalen in individuele gevallen een verblijfsvergunning te geven. Dat leidde tot felle kritiek van VVD en CDA. Coalitiegenoot D66 is voorstander van een ,,royale'' interpretatie, maar Kamerlid Dittrich wilde niet aangeven of deze soepeler moet worden, zoals de PvdA voorstelt. GroenLinks pleitte opnieuw voor een collectieve legalisatie van ,,circa achthonderd'' illegalen die buiten de witwasregeling zijn gevallen.

Het debat trok zeer veel aandacht. Tientallen illegalen en sympathisanten wilden het gisteren bijwonen; een vrouw viel flauw in het gedrang bij de ingang van het parlementsgebouw. De vergaderzaal was te klein, enkele tientallen illegalen moesten het debat op een televisiescherm in een andere zaal volgen. De vergadering werd geschorst, toen de toehoorders Cohen het spreken voor enkele minuten onmogelijk maakten.