Britten bezorgd over Creutzfeldt-Jakob

In Groot-Brittannië stijgt het aantal mensen dat aan een nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob overlijdt. Toeval of reden tot zorg?

Britse wetenschappers maken zich bezorgd over de geleidelijke toename van sterfgevallen bij de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (nvCJD). Deze dodelijk verlopende hersenaandoening wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het eten van vlees van met BSE besmette runderen.

In het laatste kwartaal van het vorige jaar zijn negen personen overleden aan nvCJD. In de drie jaar daarvoor waren dat er in totaal 29, een gemiddelde van 2,5 per kwartaal. De consumptie van met BSE besmet vlees is al enkele jaren nihil, maar de incubatietijd van de ziekte kan oplopen tot dertig jaar.

De plotselinge stijging kan geheel toevallig zijn. Maar het is niet uitgesloten dat de toename het begin is van een veel omvangrijker golf van sterfgevallen door nvCJD. Tot 1996 was het in Groot-Brittannië nog toegestaan om diermeel te voeren aan runderen. Hoewel met BSE besmette runderen niet voor consumptie werden aangeboden, mag worden aangenomen dat de Britse bevolking op grote schaal BSE-vlees heeft gegeten, vooral in de voorgaande tien jaren.

Nog steeds is niet bekend hoe nvCJD zich gemiddeld manifesteert. Zijn de dertigtal doden de voorbode van een omvangrijke golf die Groot-Brittannië te wachten staat, of blijft het bij gemiddeld zo'n tien sterfgevallen per jaar? Tot voor kort hoopte men het laatste, maar met de plotselinge toename vreest men nu voor een golf. In Nederland komt nvCJD niet voor.