Bijlmerenquête (2)

Als de Bijlmerenquête iets aan het licht heeft gebracht is het wel dat het hoog tijd wordt een einde te maken aan die zogenoemde vriendschappelijke band van Nederland met Israel.

Passende maatregelen zijn: een protest bij de Israelische regering tegen de jarenlange obstructie van Nederlandse pogingen zicht te krijgen op de lading van de verongelukte Boeing, tegen het schofferen van het Nederlandse rechtsgevoel en tegen de beschuldiging als zou kritiek op El Al of Israel anti-semitisme aanwakkeren. Ten tweede: het indienen van een schadeclaim bij Israel. Ten derde: geen aparte behandeling meer van El Al op Schiphol respectievelijk het weren van El Al-vrachttoestellen. En tot slot dienen de bilaterale betrekkingen met Israel te worden herwaardeerd.

Zolang Israel chemische en andere ontoelaatbare wapens ontwikkelt, zich onttrekt aan internationale afspraken op dit gebied, zich niets aantrekt van VN-resoluties, Zuid-Libanon en de Golanhoogte bezet houdt, Libanon als vergelding bombardeert, tegenstanders door de geheime dienst laat vermoorden, wel vredesakkoorden met de Palestijnen sluit maar die vervolgens niet uitvoert, nederzettingen in bezet gebied bouwt, Palestijnse bezittingen confisqueert of verwoest, Palestijnen als goedkope arbeidskrachten behandelt en in het algemeen de Palestijnen geen recht verschaft, zolang is dit Israel onze vriendschap niet waard.