Amsterdam legaliseert woonboten

Amsterdam worstelt al jaren met het probleem van illegale woonboten. De gemeenteraad besloot gisteren een groot deel een vergunning te verlenen.

De wethouder was opgelucht. Het dossier `woonboten' moest gedeëscalleerd worden. En dat was gelukt, vond hij. ,,Het is nu uit met vrij spel op de grachten'', aldus wethouder Groen (Binnenwaterbeheer) na afloop van een lang debat in de Amsterdamse gemeenteraad. Woonbootbewoners waren minder uitbundig. ,,Wat een politiek geneuzel. Er zal niets veranderen'', riep F. Bos van het Waterig Amsterdams Front.

Het gemeentebestuur van Amsterdam probeert al jaren de stad netter te maken. Ingetogen reclame, terrassen binnen de perken, schone stoepen en ordentelijke grachten. Want met woonboten is het al decennia wildwest. Schippers meerden op allerlei plekken af zonder dat ze hiervoor een vergunning hadden.

Om van de illegale woonboten af te zijn kondigde de gemeente in 1974, 1984 en 1989 gedoogrondes af. Iedereen die op dat moment in Amsterdam lag, mocht blijven. In 1995 besloot het stadsbestuur dat het afgelopen moest zijn. Illegale woonboten zouden worden weggesleept, waren de harde woorden. Maar niet één boot verdween. Daarvoor was de mobiele eenheid nodig, maar burgemeester Patijn wilde die niet inzetten uit vrees voor openbare orde-problemen.

Het stadsbestuur kwam eind vorig jaar met een compromis. Van de 120 illegale woonboten in de stad krijgen de bewoners van negentig boten een persoongebonden vergunning. Zij hadden voor 1 augustus 1995 hun ligplaats ingenomen. Als ze overlijden of hun boot verkopen dan vervalt de vergunning en moet de boot verdwijnen. Met name voor de VVD was het een worsteling, want de partij verkondigde altijd dat er streng opgetreden moest worden tegen illegale woonboten. Maar de nieuwe fractievoorzitter G. Dales noemde het compromis ,,elegant''. ,,Er staat geen premie op illegale praktijken.'' Omdat de vergunning persoonsgebonden is, kunnen de boot en de ligplaats niet met grote winst worden doorverkocht, bedoelde hij.

D66 kwam door het `woonbotendossier' het meest in de problemen. D66-wethouder J. van der Giessen ging in het college van B en W akkoord met het compromis, maar haar fractie wist van niets, terwijl D66 eerder had gezegd de illegale woonboten niet te willen tolereren. De Democaten gingen gisteren door de bocht, maar fractievoorzitter A. Arda legde de schuld bij burgemeester Patijn. Hij was immers degene geweest die illegale woonboten uit vrees voor verstoring van de openbare orde niet had durven wegslepen. ,,De burgemeester heeft toegestaan dat mensen met een grote mond illegaal ruimte in de stad innemen.'' Arda wilde wel de toezegging dat de dertig woonboten die geen legale ligplaats zouden krijgen echt worden weggesleept. Die kreeg hij.

De actieve woonbootbewoners voorspellen dat het niet rustig zal worden in Amsterdam. Een nieuwe gedoogronde was volgens Bos van het Waterig Amsterdams Front de enige oplossing. Volgens hem is het aantal ligplaatsen in tien jaar met 250 gedaald tot 2471, terwijl er afgesproken was om het aantal te laten groeien. Ambtenaren van de Dienst Binnenwater Beheer zijn hier verantwoordelijk voor, zegt Bos. ,,Er is een vijfde colonne in de stad die aan het saneren is.''