Altijd beschikbaar

Uit drie personen bestaat het college dat aan het hoofd staat van de Algemene Rekenkamer. Naast president H.E. Koning (VVD) zijn dat de leden S.J. Stuiveling (PvdA) en A.J.E. Havermans (CDA).

De CDA'er Ad Havermans (64) lijkt op het eerste gezicht niet bepaald de juiste man op de juiste plaats bij een instituut dat waakt over zorgvuldig financieel beheer bij de overheid. De jurist Havermans heeft weliswaar grote belangstelling voor overheidsfinanciën, zoals ook blijkt uit zijn proefschrift over artikel 12-gemeenten, maar beschikt niet over een onberispelijke staat van dienst. Het financiële tekort van Den Haag liep in de elf jaar dat Havermans burgemeester was enorm op, waardoor de gemeente uiteindelijk de door hem uitgebreid bestudeerde artikel 12-status moest aanvragen.

,,Het is te makkelijk om hem dat persoonlijk aan te rekenen, maar aan de andere kant draagt hij wel een deel van de collectieve verantwoordelijkheid'', zei oud-Rekenkamer-president Kordes tweeëneenhalf jaar geleden in de Haagsche Courant. Havermans was ook commissaris bij Groeigarant, een beleggingsfonds van de voormalige stuntbankier Jongbloed dat ondanks een `onfeilbaar' computermodel een fiasco bleek.

Toch noemde Kordes hem the right man in the right place, mede wegens zijn vaardigheid in het leggen van ,,externe contacten''. De beminnelijke oud-burgemeester van onder meer Doetinchem bleef ook in Den Haag de dorpsburgemeester, die altijd voor iedere burger beschikbaar was. Tot diep in de nacht konden boze Hagenaars hem uit bed bellen en overdag ging de zeer enthousiaste burgervader menigmaal op zijn fiets langs de bewoners. Havermans slaagde er in de bevolkingsgroepen van de tamelijk gesegregeerde residentie met elkaar te verzoenen. Hij gold bovendien als voortreffelijk gastheer van de diplomatieke vertegenwoordigingen in de stad en wist dankzij zijn goede internationale contacten internationale instellingen naar Den Haag te halen.

Voor de Rekenkamer, die vaak opereert in een politiek mijnenveld, zijn deze externe contacten zeer belangrijk. De rekenmeesters hebben informatie nodig van de vaak onwillige departementen, bespreken concept-rapporten door met de ministeries en onderhouden voordurend contacten met de politiek. De netwerker Havermans voelt zich hierbij als een vis in het water.