Aantal doden Flora stijgt naar dertien

Het aantal dodelijke slachtoffers onder de bezoekers van de West-Friese Flora is gestegen tot dertien. Bij vijf van hen staat vast dat ze zijn overleden aan de besmetting met de legionellabacterie, onder wie de gisteren overleden bezoeker.

De acht andere gevallen zijn nog in onderzoek. Dit heeft minister Borst (Volksgezondheid) bekendgemaakt. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg waren gisteravond ongeveer tweehonderd patiënten gemeld die de Flora hebben bezocht. Van hen is bij 54 met zekerheid vastgesteld dat ze lijden aan de veteranenziekte. Een dag eerder waren er nog maar 159 patiënten gemeld, van wie er 33 zeker leden aan legionellose.

Huisartsen mogen nu ook bij bezoekers van de Flora die geen ziekteklachten hebben de urine testen op de aanwezigheid van de legionellabacterie, zo heeft de hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg gisteren besloten. Het gaat hier nog om een experimentele testmethode waarmee de bacterie snel zou kunnen worden aangetoond. Het is volgens deskundigen uitgesloten dat er nog mensen ziek worden van de op de Flora opgelopen bacterie.

Minister Pronk (Milieubeheer) bekijkt of hij, vooruitlopend op de invoering van nieuwe wetgeving, al maatregelen kan nemen om de gezondheidsrisico's bij het leveren van warm water uit centrale systemen verder te beperken. De bacterie die de legionellose veroorzaakt, verspreidt zich door middel van waterdeeltjes. Zij gedijt goed in warmwatersystemen met temperaturen tussen de 25 en 55 graden.

Pronk kijkt nu of voor een overbruggingsperiode alvast afdwingbare regels kunnen worden opgesteld waaraan warmwatersystemen moeten voldoen, onder meer door voor te schrijven dat de temperatuur van warm water op alle tappunten altijd boven de 60 graden moet zijn. Het gaat bijvoorbeeld om flatgebouwen met een centraal warmwatersysteem, ziekenhuizen en hotels. De nieuwe wetgeving is nodig om te kunnen voldoen aan de EU-richtlijn voor het drinkwater.

De Consumentenbond roept slachtoffers en nabestaanden van de ziekte op zich te melden om de mogelijkheid van een schadevergoeding te onderzoeken. Vanaf vorige week vrijdagavond tot en met afgelopen woensdag hebben 5.500 mensen het speciale informatienummer van het ministerie van VWS gebeld over de ziekte. Ook in België heeft het ministerie van Volksgezondheid een speciaal informatienummer voor bezoekers van de Flora ingesteld. Er heeft zich nog niemand gemeld met de ziekte.