Samaranch krijgt vertrouwen van congres

Juan Antonio Samaranch mag voorzitter blijven van het Internationaal Olympisch Comité. De leden van het comité spraken vanmorgen tijdens een bijzondere vergadering in Lausanne hun vertrouwen uit in de 78-jarige Spanjaard, die sinds 1980 leiding geeft aan het IOC.

Aan de stemming deden 90 IOC-leden mee. Daarvan stemden er slechts twee tegen het aanblijven van Samaranch, 86 waren voor en twee leden onthielden zich van stemming.

Het IOC telt na de omkoopaffaires die de laatste maanden aan het licht kwamen, nog 110 leden. Een aantal was niet naar Lausanne gekomen. Negen leden die vorig jaar in Nagano tot lid werden benoemd, mochten nog niet stemmen omdat zij pas in juni bij het IOC-congres in Seoul officieel worden beëdigd. Zes leden mochten eveneens niet meedoen omdat zij vandaag werden voorgedragen voor schorsing wegens betrokkenheid bij omkooppraktijken in Salt Lake City, dat in 2002 de Winterspelen mag organiseren.

Voordat de IOC-leden zich vandaag zouden uitspreken over de straffen van de beschuldigde IOC-functionarissen, stelde voorzitter Samaranch in het Palais de Beaulieu in Lausanne de vertrouwensvraag aan de verzamelde leden van de overkoepelende sportorganisatie. Hij was de vergadering vanmorgen begonnen met een toespraak om de aanwezigen ervan te overtuigen wat het Internationaal Olympisch Comité voor positieve betekenis heeft gehad in de wereld.

Vooral sinds hij in 1980 voorzitter werd, heeft het IOC enorm veel bereikt, verklaarde Samaranch. Van een noodlijdende organisatie in 1980 die de Olympische Spelen aan bijna geen stad meer kwijt kon, maakten hij, de vier roulerende vice-voorzitters en de zes bestuursleden weer een gezonde organisatie.

Dat het IOC niet `transparant' is, weerlegde hij door te melden dat elk jaar een open financieel rapport wordt gestuurd. Na de toespraak stelde Samaranch de vertrouwensvraag. Die leverde voor hem een positief antwoord op. Daardoor zal hij waarschijnlijk tot 2001 voorzitter kunnen blijven.