Recordomzet Bloemenveiling Holland

Bloemenveiling Holland uit Naaldwijk heeft in 1998 een recordomzet van 2,5 miljard gulden behaald. Dit betekent een resultaat na belastingen van acht miljoen gulden. Deze winst wordt niet aan de leden uitbetaald, maar toegevoegd aan het eigen vermogen. De recordomzet werd bereikt door 4 procent meer bloemen te verhandelen voor een prijs die 2 procent hoger lag dan in 1997. De totale inkomsten stegen met bijna 3 procent tot 259 miljoen gulden. De totale kosten stegen echter ook, met zo'n 4 procent, vooral door hogere loonkosten. (ANP)