`Politie moet meer kunnen fouilleren'

De politie moet ruimere bevoegdheden krijgen om verdachten direct na hun aanhouding te fouilleren.

Dit schrijft de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag over 1998. Overigens hadden de meeste schriftelijke klachten, die vorig jaar met 17 procent toenamen tot 8.437, betrekking op de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het overbrengen van een aangehouden verdachte naar een politiebureau kan de veiligheid van agenten en omstanders in gevaar brengen, schrijft de Nationale Ombudsman, M. Oosting, in zijn jaarrapport. Agenten zouden daarom sneller de verdachte moeten kunnen fouilleren, aldus Oosting.

Nu mogen politiemensen alleen fouilleren als er onmiddellijk gevaar dreigt voor leven of veiligheid. Ook kunnen ze een aangehouden verdachte handboeien omdoen, maar ook hiervoor gelden strikte regels.

,,Gewetensvol naleven van de regels kan leiden tot afzien van boeien en/of fouilleren, met als mogelijk gevolg een ernstig veiligheidsrisico'', aldus de ombudsman. De verdachte is volgens Oosting ook gebaat bij een snellere fouillering; de agent zal daarna vaker besluiten de verdachte geen handboeien om te doen. ,,Fouilleren wordt ervaren als een lichtere maatregel dan het geboeid overbrengen'', meent de ombudsman.

Overigens is de Immigratie- en Naturalisatiedienst, een verzelfstandigd agentschap dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie valt en onder meer de asielaanvragen in Nederland afhandelt, de grootste bron van klachten. Het aantal schriftelijke klachten over de IND bedroeg 2.352, tegen 764 in 1997 en 1.164 in 1996. De klachten betroffen vooral de lange behandelingsduur van asielverzoeken, van aanvragen voor tijdelijke visa en van bezwaarschriften.

De stijging van het aantal klachten heeft onder meer te maken met het grote aantal asielzoekers dat vorig jaar naar Nederland kwam; 45.000 in plaats van de geschatte 34.000. De ombudsman, die 1.484 klachten direct voorlegde aan de IND, hekelt in zijn jaarverslag de manier waarop de dienst deze klachten afhandelde.