`Plannen van Van der Ploeg zijn te vaag'

Theatermakers reageren afwachtend op de plannen van staatssecretaris R. van der Ploeg (Cultuur) om een diverser, jonger publiek naar de theaters te trekken. Ze vinden het goed dat hij een debat heeft aangezwengeld, maar beoordelen zijn plannen nog altijd als `te vaag'.

In een toespraak in Amsterdam zei van der Ploeg maandag dat het theater een groter, jonger en meer divers publiek moet gaan trekken. Om dit te bereiken wil hij de subsidienormen aanscherpen. Voortaan zal niet alleen de kwaliteit, maar ook het financiële resultaat van de toneelgezelschappen, het aantal verkochte kaartjes en de samenstelling van het publiek worden meegenomen in de beoordeling.

Gerrit Korthals Altes, zakelijk leider van Toneelgroep Amsterdam, is niet erg onder de indruk: ,,Die toespraak is het zoveelste schot hagel. Iedereen wil dat er meer publiek komt. Dat is zo'n open deur, zo'n algemene kreet. Van der Ploeg zingt vaak hetzelfde liedje. Ik ben bang dat hij te globaal bezig is.'' Korthals Altes is het verder met Van der Ploeg eens dat ook het publieksbereik en het financieel resultaat van de gezelschappen zou moeten worden beoordeeld.

Ivo van Hove, artistiek leider van Het Zuidelijk Toneel, zegt: ,,Ik ben heel bang dat Van der Ploegs plan, om de nadruk meer op de vraag- dan op de aanbodkant te leggen, zal leiden tot vervlakking, net als op de televisie. Met de kwaliteit die we hebben moet je heel delicaat en evenwichtig omgaan.''

Toch denkt Van Hove dat `het managements-denken', zoals Van der Ploeg dat voorstaat, noodzakelijk is voor het theater: ,,Als je een productie voor een grote zaal maakt, dan moet je er ook voor zorgen dat die zaal vol zit.''

Van Hove zegt dat zijn gezelschap al veel jongeren trekt: ,,Bij onze laatste voostellingen, Bérénice en Romeo en Julia, waren de jongeren in groten getale aanwezig.'' Van Hove denkt dat zijn groep ook genoeg publiek trekt om aan aanscherping van de normen te voldoen.

Zowel Van Hove als Korthals Altes roemen de pogingen van Van der Ploeg om een discussie aan te slingeren. Korthals Altes: ,,Hij deelt speldenprikken uit en dat doet hij met veel intellectueel plezier.'' Ten Hove: ,,Hij weet wel een openbaar debat over toneel te bewerkstellingen, al is het vooral oude wijn in nieuwe zakken. Verder zie ik niet goed in wat voor conclusies hij gaat trekken. Daar wachten we op.''

Geert Ter Steeg, de nieuwe zakelijk leider van het RO Theater, zegt: ,,Wij zijn niet bang hierop beoordeeld te worden te worden. Ik vind dat de legimiteit van een gezelschap – trekken ze wel genoeg publiek? – best gemeten mag worden. Verder vind ik Van der Ploegs analyse van de vergrijzing veel te generalistisch. Zoiets moet je gewoon per voorstelling bekijken. Sommige zijn meer geschikt voor ouderen, en andere meer voor jongeren.''