Millenniumplatform voor de luchtvaart

Luchtverkeersleiding Nederland, Schiphol en de KLM richten een millenniumplatform voor de luchtvaart op om gezamenlijke standpunten in te nemen bij problemen. Dit samenwerkingsverband zal zich bezighouden met de aanpak en afstemming van scenario's en plannen van aanpak, die de grenzen van de eigen organisatie overschrijden. Bijvoorbeeld bij de omgang met leveranciers van voor de luchtvaart essentiële voorzieningen zoals elektriciteit en communicatiemiddelen. Waar de drie zich vooral zorgen over maken is hoe de koppelingen tussen interne en externe systemen zullen verlopen tijdens de overgang naar de volgende eeuw. Dergelijke problemen leiden volgens de luchtvaartorganisaties niet tot veiligheids-, maar wel tot capaciteitsproblemen. (ANP)