`Kinderen gedood voor organen'

Een Egyptische organisatie in Minufiya ten noordwesten van Kairo die zich het lot zegt te hebben aangetrokken van onwettige kinderen, zou in werkelijkheid veel van de kinderen hebben vermoord om hun organen aan particuliere ziekenhuizen te kunnen verkopen. Dat zeggen Egyptische parlementariërs. De Egyptische minister van Sociale Zaken verklaarde zondag in het parlement dat de dood van de kinderen het resultaat was van ,,grove onachtzaamheid'' van de bestuurders van de bewuste organisatie.

Het Egyptische openbaar ministerie heeft een onderzoek naar de zaak ingesteld nadat tien parlementsleden, eveneens uit Minufiya, de zaak aanhangig hadden gesteld. De parlementariërs waren achterdochtig geworden omdat 25 van in totaal 32 kinderen onder de hoede van de organisatie in de afgelopen drie maanden bleken te zijn overleden. De kinderen waren allen jonger dan 13 jaar.

Volgens de parlementariërs kreeg de organisatie 20.000 tot 60.000 gulden per kind. De organen gingen naar rijke patiënten. De parlementariërs stelden dat deze handel in organen gebeurde met medeweten en medewerking van bepaalde – niet nader geïdentificeerde – machtige persoonlijkheden.

Beschuldigingen van illegale handel in organen vanuit instellingen zijn eerder naar buiten gekomen in Latijns Amerika, zij het dat er vaak nauwelijks bewijzen van werden gegeven. In 1992 echter erkende de Argentijnse minister van Volksgezondheid dat de directeur van een psychiatrische inrichting bij Buenos Aires bloed en organen had afgenomen bij patiënten. Volgens de minister waren tussen 1986 en 1992 1.321 patiënten van de inrichting overleden. Nog eens 1.395 patiënten bleken te zijn verdwenen. (Reuters)