Kamer wil openbaar rapport Koraalspecht

Het derde rapport van het anti-marteling comité van de Raad van Europa over de toestand in de gevangenis Koraalspecht op Curaçao moet openbaar worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft hier gisteren op aangedrongen.

Het rapport wordt deze week aangeboden aan de Nederlandse en Antilliaanse regering, aldus staatssecretaris De Vries (Arubaanse en Antilliaanse Zaken). De bewindsman zegde gisteren toe de rapportage van het comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) aan het parlement te zullen geven, maar hij wilde nog niet zeggen of het rapport vertrouwelijk of openbaar zal zijn.De Kamer drong aan op openbaarmaking van het rapport. De Vries wil hierover eerst overleggen met de Antilliaanse regering. ,, Dat kan nog enige tijd duren'', aldus een woordvoerder van de staatssecretaris.

De situatie in de gevangenis is ronduit slecht; de gevangenen verblijven er onder erbarmelijke omstandigheden, sommige bewakers zijn corrupt, wapens en drugs worden naar binnen gesmokkeld en er vinden afrekeningen plaats. Eerdere rapporten van het CPT, in 1998 en 1994, repten al over erbarmelijke omstandigheden.

Overigens hebben de Antilliaanse regering en staatssecretaris De Vries de afgelopen dagen ,,continu'' overleg gevoerd over de Koraalspecht. Aanstaande vrijdag moeten de Antillianen in de rijksministerraad een plan op tafel leggen over verbeteringen in Koraalspecht.

,,Het moet een deugdelijk plan van aanpak zijn, dat hebben we duidelijk gemaakt'', zegt de woordvoerder van De Vries. De staatssecretaris heeft volgens hem nog niet gedreigd met `hoger toezicht' of een algemene maatregel van rijksbestuur.

In 1998 sloot de Nederlandse regering een akkoord met de Antillianen over door te voeren verbeteringen van Koraalspecht. De toenmalige minister van Defensie Voorhoeve, verantwoordelijk voor Koninkrijkszaken, stelde 80 miljoen gulden beschikbaar, voornamelijk voor de nieuwbouw van de gevangenis. Hij stelde ook Nederlandse deskundigen ter beschikking; acht in totaal, inclusief technici.