Gouden Gids drijft winst VNU omhoog

Uitgever VNU is vorig jaar op vrijwel al zijn werkgebieden gegroeid. Ook de acquisitie van World Directories (Gouden Gidsen) stemt de uitgever tot grote tevredenheid.

Bestuursvoorzitter drs. J. Brentjens van VNU liet zich vanmorgen in een toelichting op de jaarcijfers in positieve termen uit over de winstbijdrage van World Directories. ,,Er zijn daar geen lekjes geconstateerd.''

De nettowinst van de Haarlemse uitgever VNU nam met 32 procent toe tot 553 miljoen gulden. Zonder bijzondere posten bedroeg de stijging 29 procent. De nettowinst per aandeel voor buitengewoon resultaat nam toe van 2,10 gulden tot 2,70. Het voorgestelde dividend stijgt van 70 naar 95 cent. Een interimdividend van 24 cent per aandeel is al uitgekeerd.

Het bedrijfresultaat na afschrijving van goodwill schoot met 74 procent omhoog tot 996 miljoen. De omzet van de uitgever nam met 36 procent toe tot ruim 5,3 miljard.

Op de Amsterdamse effectenbeurs deden beleggers hun stukken VNU massaal van de hand. Het aandeel verloor direct na opening 5 procent op 36 euro. De weinig zeggende prognose dat de uitgever voor dit jaar rekent op een verdere stijging van de nettowinst werd genoemd als reden voor de uitverkoop.

Acquisities namen 16 procent van de winstgroei voor hun rekening. Exclusief het in 1997 gekochte World Directories, uitgever van de Gouden Gids in diverse landen, zou de winststijging zijn uitgekomen op 15 procent. World Directories is pas per 19 februari 1998 in de boeken opgenomen, wat een positief effect op de nettowinst heeft gehad van 35 miljoen gulden. Het Gouden Gids-concern lijdt in de eerste twee maanden van het jaar traditioneel verlies.

Op eigen kracht groeide VNU met 13 procent. De verkoop van belangen in de Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Veronica) en het Vlaamse commerciële station VTM en de afwaardering van het belang in de Britse telefonische `vindservice' Scoot leverden VNU in de tweede helft van het jaar per saldo 40 miljoen gulden boekwinst op.

Het resultaat op publiekstijdschriften steeg met 7 procent. VNU, dat bladen als Libelle en Donald Duck uitgeeft, heeft last van ,,toenemende concurrentie'' op de Nederlandse bladenmarkt. Afgelopen jaar is een reorganisatie in die divisie afgerond. In België groeiden de resultaten van de tijdschriftengroep wel sterk.

De divisie zakelijke informatie is Publiekstijdschriften definitief voorbijgestreefd als grootste onderdeel binnen VNU. De handel in zakelijke informatie en persoonsgegevens genereerde in 1998 ruim 2 miljard gulden aan omzet, tegen 1,6 miljard het jaar daarvoor. De verkoop van personeelsadvertenties floreerde, waardoor het bedrijfsresultaat van de Dagbladen-groep toenam van 99 miljoen gulden in 1997 tot 131 miljoen vorig jaar. De kabelkrantactiviteiten stelden volgens VNU wel teleur.