Boeken Mavo/VBO te laat

De vernieuwing van de hoogste klassen van de Mavo en het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) is getroffen door een nieuwe tegenslag. De uitgevers van schoolboeken kunnen de lesmethodes voor de nieuwe examenprogramma's niet op tijd, dat wil zeggen vóór augustus 2001, leveren.

De educatieve uitgeverijen, verenigd in de GEU, hebben dit gisteren laten weten aan onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. Vorige week bleek al dat middelbare scholen met VBO te veel noodlijdende afdelingen handhaven waardoor ze de examenprogramma's niet verantwoord kunnen invoeren. De Kamer wil zo snel mogelijk opheldering van staatssecretaris Adelmund (Onderwijs). Bijna zes op de tien middelbare scholieren volgen nu een Mavo- of VBO-opleiding.

GEU-voorzitter R. Derks heeft gisteren bij de Tweede Kamer aangedrongen op uitstel van de onderwijsvernieuwing. De twintig grootste educatieve uitgeverijen kunnen pas aan de slag wanneer de examenprogramma's in september definitief zijn vastgesteld, zegt ze. Vervolgens hebben ze voor de ontwikkeling van de lesboeken minimaal tweeëneenhalf jaar nodig. Die termijn baseert Derks op ervaringen met de nieuwe lesmethodes voor de Tweede Fase, de onderwijsvernieuwing die dit schooljaar van start ging op Havo en VWO. Ongeveer eenderde van de nieuwe schoolboeken bleek niet op tijd beschikbaar.

De Tweede Kamer neemt het signaal van de uitgeverijen zeer serieus. Het sterkt D66 in de opvatting dat de vernieuwing moet worden uitgesteld. Ook de VVD toont zich zeer bezorgd. ,,We kunnen ons bij deze vernieuwing geen missers permitteren'', zegt VVD-woordvoerder C. Cornielje.

Staatssecretaris Adelmund acht de waarschuwing echter voorbarig. ,,Het lijkt op indekgedrag'', aldus haar woordvoerder. ,,Twee jaar moet voldoende zijn om nieuwe schoolboeken te maken.''

Overigens waarschuwen de uitgeverijen ook voor forse prijsstijgingen, onder meer omdat het aantal programma's wordt uitgebreid van dertig naar honderd.

Gisteren bleek ook dat een Kamermeerderheid van VVD, D66 en CDA zich verzet tegen het plan van minister Hermans (Onderwijs) voor een landelijk computernetwerk, het zogeheten Kennisnet, dat scholen met elkaar moet verbinden. De partijen willen dat de 540 miljoen die daarvoor in deze kabinetsperiode wordt uitgetrokken, ten goede komt aan de scholen. Zij kunnen daarmee, aldus de fracties, bijscholing van leraren, de aanschaf van software en het beheer van de schoolcomputers betalen. De Tweede Kamer vergadert morgen met minister Hermans over het computerplan.