Aantal doden na Flora loopt op tot twaalf

Het aantal dodelijke slachtoffers van een bezoek aan de West-Friese Flora in Bovenkarspel is gestegen tot twaalf. Bij vier van hen staat het al vast dat ze de veteranenziekte hadden opgelopen.

Bij één van de slachtoffers van wie eerder werd gedacht dat deze was overleden aan de ziekte staat de diagnose nog niet vast, zo heeft minister Borst (Volksgezondheid) gisteren bekendgemaakt.

Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn inmiddels 159 ziektegevallen gemeld onder bezoekers van de Flora. Van hen zijn er zeker 33 besmet met de legionellabacterie die de veteranenziekte veroorzaakt, aldus een woordvoerder. Borst verwacht dat daarmee het hoogtepunt van de epidemie is bereikt. In ziekenhuizen in onder meer Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Purmerend, Alkmaar, Alemelo, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Zutphen, Zoetermeer, Zeist, Zaandam zijn patiënten met de ziekte opgenomen. Van een enkeling is de toestand ernstig.

Het openbaar ministerie in Alkmaar onderzoekt of de organisatie van de Flora strafbare feiten heeft gepleegd. Het gaat volgens het OM vooralsnog alleen om een oriënterend onderzoek. Het openbaar ministerie volgt daarbij het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet naar de bron van de besmetting. Volgens het RIVM zal dit onderzoek pas eind volgende week tot concrete resultaten leiden. Behalve een onderzoek naar de gebruikte apparatuur en een reconstructie van het bezoek dat de slachtoffers aan de Flora brachten, gaat het RIVM ook de gang na van 250 andere bezoekers. Het heeft daartoe vijfduizend inwoners van Bovenkarspel aangeschreven met het verzoek om mee te werken. Onder degenen die de Flora hebben bezocht trekt het RIVM een steekproef van 250 mensen van 40 jaar en ouder bij wie de urine wordt getest en van wie wordt nagegaan waar ze precies op de Flora zijn geweest. De Keukenhof in Lisse, die over een week open gaat, laat wegens de veteranenziekte haar gehele waterhuishouding extra controleren. Dat gebeurt door een onafhankelijk instituut en in overleg met het waterleidingbedrijf DZB. ,,We nemen het zekere voor het onzekere en lopen alle fonteinen, kranen en de vernevelingsinstallaties na. Dit als extra check op onze jaarlijkse controle'', zegt directeur beheer J. Troelstra.

Hij neemt aan dat de legionellabacterie niet wordt aangetroffen. ,,De Keukenhof maakt hoofdzakelijk gebruik van koud water. Hierbij komt de temperatuur niet boven de vijftien graden. Er is dus geen voedingsbodem voor de bacterie.'' De Midwinterflora in Lisse neemt pas maatregelen als het onderzoek naar de oorzaak van de veteranenziekte daar aanleiding toe geeft. Het RIVM zal ook monsters nemen van het water waarmee het oerwoud van Burgers' Zoo in Arnhem wordt beregend.