Zuiver water

GEBEURT ER in Nederland voldoende om de veiligheid van water te garanderen? Die vraag is de afgelopen dagen gerezen in verband met de omvangrijke legionellabesmetting, die inmiddels negen levens heeft geëist. De vraag die daarop meteen volgt is: welk water? Voor drinkwater lijkt de veiligheid voldoende gegarandeerd. Maar voor gebruik van water in fonteintjes, vernevelaars en airconditioningsystemen blijkt die veiligheid onvoldoende. De VEWIN, de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland, is verantwoordelijk voor verspreiding en zuivering van het water. Zij is volgens de Waterleidingwet verplicht om `bacterievrij' water te leveren, micro-organismen mogen niet meer te meten zijn. Verder wordt drinkwater gecontroleerd op 74 parameters, waaronder de concentratie nitraat, lood, koper, fluor, calcium en magnesium.

De verantwoordelijkheid van de VEWIN stopt bij de voordeur van de gebruiker. Voor drinkwater gelden vervolgens nog aanvullende regels. De aanleg van het waterleidingsysteem dient te gebeuren door een `erkend watertechnisch installateur'. Bovendien is het gebruikte waterleidingmateriaal gecertificeerd. Het materiaal moet het KIWA-keurmerk dragen, ze mogen geen stoffen afgeven die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

Voor andere toepassingen van water in en om het huis gelden die normen niet. Iedereen kan zijn eigen fonteintje aanleggen. De `erkend installateur' is niet nodig voor de installatie van een airconditioningsysteem. Er bestaan in Nederland geen wettelijke verplichtingen om infectie via watersystemen te voorkomen. Terwijl de Gezondheidsraad al in 1986 een advies schreef over een aantal te nemen maatregelen om besmetting met legionella pneumophila zoveel mogelijk te voorkomen. En in 1997 stuurde de Gezondheidsinspectie nog een circulaire over dit onderwerp naar allerlei instellingen.

NU ZICH EEN massale besmetting voordoet, schrikt iedereen wakker. Minister Borst heeft gisteren laten weten dat er voorbereidingen worden getroffen om de Europese richtlijn ter preventie van legionellose in te voeren. Dat had al eerder kunnen gebeuren, maar het werd niet urgent genoeg geacht omdat de meeste legionellabesmettingen in het buitenland werden opgelopen. Dat mag de overheid kwalijk worden genomen. De eis om een `erkend installateur' te vragen voor de aanleg van alle waterleidingsystemen lijkt gemakkelijk te verwezenlijken. Maar daarmee is het risico op een besmetting niet uitgesloten, hoewel de moderne mens graag met het idee leeft dat infecties volkomen uitgebannen moeten en kunnen worden. Infecties laten zich niet volledig uitbannen.