Zeeuws college: geen SGP

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland houdt dezelfde bezetting als in de vorige zittingsperiode. De zes beschikbare zetels worden gelijkelijk verdeeld over PvdA, VVD en CDA, hoewel deze partijen bij de onlangs gehouden verkiezingen voor Provinciale Staten duizenden stemmen verloren. De SGP vindt deze samenstelling geen afspiegeling van wat de kiezer wil. Zij haalde zeven zetels en verwachtte dan ook in het college te zitten. VVD en CDA haalden elk tien zetels, de PvdA acht. De drie partijen zeiden de verdeling te handhaven omdat ze goed met elkaar overweg kunnen in Zeeland. Volgens L. Coppoolse van CDA is de verdeling ook samengesteld op basis van de gelijkgestemde programma's en de compromisbereidheid van de partijen.