Wethouder wil registratie van lastpakken

De Amsterdamse wethouder G. ter Horst wil ,,problematische personen'' die voor extreme overlast zorgen in de binnenstad centraal registreren. Het betreft vooral drugsgebruikers en psychiatrische patiënten.

,,Er is een groep probleemgevallen in de stad waar iedereen last van heeft en waar we wat mee moeten'', aldus de wethouder van Zorg.

Volgens haar werken de hulpverlenende instanties te veel langs elkaar heen. ,,Bijna iedereen in die groep is weleens in aanraking geweest met een hulpverleningsinstelling. Het probleem is dat de instellingen niet weten wie met wie in contact is geweest.'' Ter Horst wil dat de gegevens van politie, justitie, reclassering, drughulpverlening, Jellinek en de RIAGG op één centrale lijst komen te staan. De lijst zal toegankelijk zijn voor alle hulpverlenende instellingen.

De samenwerking met politie en justitie is cruciaal. Ter Horst: ,,Als iemand elke behandeling weigert, is het voor een hulpverlener bijna onmogelijk om behandeling af te dwingen.'' Maar als de hulpverlener toegang heeft tot de politiegegevens, kan hij in één oogopslag de geschiedenis van een overlastveroorzaker zien. Als blijkt dat iemand een strafblad heeft, kan dat als stok achter de deur worden gebruikt. ,,Dan is het meewerken of de cel in. De dwang-en-drangmethode.''

In het verleden is die dwangmethode gebruikt bij het straatjunkenproject. Druggebruikers kregen de keuze: afkicken of vastzitten. ,,Nu is afkicken niet onze doelstelling, daar zijn we vanaf, dat lukt toch niet.'' Het zijn simpele dingen, zegt Ter Horst, die de mensen die nu op straat zwerven nodig hebben. ,,Ze moeten een dak boven hun hoofd, een zinvolle dagbesteding, een inkomen, eventueel werk en als het nodig is moeten ze beschermd kunnen gebruiken.''

Een centraal registratiesysteem is volgens de wethouder ,,de ultieme poging'' om de overlast in de binnenstad aan te pakken. ,,Nu is er bij elk incident kritiek op de hulpverlening: jullie doen te weinig. Daar heb ik genoeg van.''

Van kritiek op haar registratieplan wil ze niet weten. ,,Je kunt niet roepen dat er iets moet gebeuren, en dan tegen registratie zijn. We zullen alle privacyrichtlijnen respecteren.''

De wethouder heeft de Amsterdamse Jellinek kliniek opdracht gegeven een inventarisatie te maken van de probleemgroep.

    • Rinskje Koelewijn