Van den Broek hekelt rapport

,,Teleurstelling, grenzend aan verbazing en verontwaardiging.''

Zo omschrijft de Nederlandse Eurocommissaris Hans van den Broek de sfeer gisteravond bij de Europese Commissie. Hij heeft scherpe kritiek op de conclusie van het comité van wijzen dat er binnen de Commissie nauwelijks iemand te vinden is die politieke verantwoordelijkheid wil nemen. ,,Dat deed voor ons de deur dicht. Die conclusie is niet gerechtvaardigd op grond van de inhoud van het rapport'', zegt hij.

Volgens Van den Broek heeft de voltallige Commissie besloten op te stappen toen gisteravond bleek dat het Europees Parlement op basis van het rapport van het comité van wijzen haar aftreden wilde eisen. ,,Wij besloten om geen nieuwe motie van wantrouwen van het Parlement af te wachten en zelf de politieke consequenties te trekken.''

De Eurocommissaris erkent dat de Commissie fouten bij het management en het financieel beheer heeft gemaakt en dat de vriendjespolitiek van zijn Franse collega Edith Cresson onweerlegbaar is. ,,Daar moet je politieke verantwoordelijkheid voor nemen. Maar toen bleek dat de hele Commissie gebrek aan politieke moed werd toegeschreven, hebben wij dat tegengesproken door ons ontslag te nemen'', zo zei hij.

Volgens Van den Broek zal de Commissie vooralsnog gewoon in functie blijven en ook voorstellen kunnen doen zolang de regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie geen nieuwe Commissie hebben benoemd. Hijzelf wil graag tot het einde van zijn mandaat, eind dit jaar, zijn werk afmaken, als demissionair Eurocommissaris òf als lid van een nieuwe Europese Commissie. In het rapport staat dat geen sprake is van fraude of ernstige onregelmatigheden in het programma voor het beveiligen van nucleaire installaties in Oost-Europa, waarvoor Van den Broek verantwoordelijk is. Wel is sprake van ,,tekortkomingen'' doordat de Commissie nieuwe taken op zich nam zonder voldoende middelen om ze uit te voeren en te controleren.