THE NIKKEI WEEKLY

Japan maakt momenteel iets mee dat nog nooit eerder is voorgekomen in de geïndustrialiseerde landen, te weten een rentestand van nul procent. The Nikkei Weekly stelt vast dat Japan gevangen zit in wat Keynes de liquiditeitsval noemt. Maar wat voor Keynes alleen een theoretische mogelijkheid was is realiteit in Japan.

De liquiditeitsval betekent dat het onmogelijk is om monetair beleid te voeren omdat groei van de geldvoorraad niet meer leidt tot lagere rente. Het blad meent dat het bedrijfsleven niet voldoende doet aan herstructurering, verwijt de banken laksheid in het afdoen van slechte schulden, en vindt dat de overheid veel te lang talmt met het verlagen van belastingen.

Maar gelukkig is er ook goed nieuws, zo blijkt uit een enquête van de Japanse Organisatie voor Export en Handel, waarbij 1794 ondernemingen betrokken waren uit zes Zuidoost-Aziatische landen, en uit China, Zuid-Korea, en India. Het onderzoek wees onder andere uit dat 55,7 procent van de respondenten voor 1999 geen winstgroei verwacht maar wel van plan is binnen drie jaar de activiteiten uit te breiden, in de verwachting dat de economie in de tweede helft van 2000 weer zal gaan aantrekken. Sommige Japanse autofabrikanten zijn bezig de productie op te voeren met het doel de export naar Australië en Europa te vergroten.

Dat neemt niet weg dat het bedrijfsleven, ook de sector elektronica, veel averij heeft opgelopen. Sony bijvoorbeeld verkocht het laatste kwartaal van vorig jaar dertig procent minder in Azië. Ook de Aziatische verkoopcijfers van Matsushita daalden met 22 procent. De export van Japan naar de Aziatische buren daalde vorig jaar met 24,5 procent. De import uit Aziatische landen verminderde met 24,5 procent.

The Nikkei Weekly is verkrijgbaar in de kiosk.

http://www.nni.nikkei.co.jp