`Snelle reactie op veteranenziekte'

Minister Borst zei gisteren ervan overtuigd te zijn dat Volksgezondheid adequaat heeft gereageerd op het uitbreken van de veteranenziekte. Onafhankelijke deskundigen vallen haar bij.

P. Speelman, hoofd afdeling infectieziekten, tropische geneeskunde en aids bij het Amsterdams Medisch Centrum (AMC), zegt dat hij ,,zelden heeft meegemaakt dat zo snel en effectief op een epidemie is gereageerd''. Hij weerspreekt de kritiek van Delfzijls burgemeester Haaksman dat de alarmering te traag verliep.

Vorige week woensdag waarschuwden artsen in het West-Fries Gasthuis in Hoorn de Inspectie voor de Volksgezondheid na te zijn geconfonteerd met een hoog aantal ernstige longontstekingen. Donderdagochtend vroegen zij Speelman om hulp. In gezelschap van een viruloog en een arts-assistent reisde hij af naar Hoorn. De arts-assistent had op eigen initiatief een nieuwe legionella-test meegenomen die het AMC nog maar net in huis had. ,,Dankzij die test kon de diagnose, die normaal vaak lang duurt en moeizaam is, binnen korte tijd worden gesteld'', zegt Speelman.

Omdat alle patiënten uit Bovenkarspel en omstreken kwamen, werden donderdagavond in de provincie Noord-Holland alle ziekenhuizen gewaarschuwd. Speelman: ,,In het beleidsteam kwam de West-Friese Flora als mogelijke besmettingsbron al ter sprake, maar zekerheid was er nog niet.''

Diezelfde avond stuurde de GGD enquêteurs af op familieleden van de patiënten. Ze vergeleken de gegevens over het doen en laten van de patiënten met een enquête onder een controlegroep met personen van dezelfde leeftijd en geslacht die niet ziek waren. Van de personen in de gezonde controlegroep bleken slechts een paar de Flora te hebben bezocht, de zieken waren er allemaal naar toe geweest. Toen dit duidelijk was, is de informatie landelijk via de media verspreid.

J. van Wijngaarden, senior-inspecteur infectieziekte bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, nauw betrokken bij de bestrijding van de veteranenziekte, toonde zich ook tevreden over de reactie op de veteranenziekte. Toen de longontstekingen vorige week waren geconstateerd, was sprake van de meest alarmerende situatie: een ernstige dodelijke ziekte waarvan de herkomst onduidelijk was. De betrokken doktoren slaan volgens de procedure alarm bij de GGD, die de Inspectie voor de Volksgezondheid van het ministerie waarschuwt. Vervolgens kwam de landelijke bestrijdingsstructuur in werking, vertelt Van Wijngaarden. Dit gebeurt als het probleem zich in verschillende regio's voordoet, als het lokale probleem een landelijk probleem dreigt te worden, of als zich in het buitenland een probleem voordoet dat bedreigend kan zijn voor de volksgezondheid in Nederland.

Daarop volgde de samenstelling van het het zogenoemde `outbreak management team'. Dit is een groep deskudigen die zo snel mogelijk een advies opstelt aan de minister. Dit team kwam afgelopen zaterdag bijeen. Omdat de diagnose inmiddels was gesteld en de behandeling bekend is, boog het team zich alleen over de vraag hoe het onderzoek naar de herkomst van het virus moet worden uitgevoerd.