Schoolbestuur in opspraak geraakt

Directeuren en medezeggenschapsraad van acht basisscholen van de stichting Katholiek Onderwijs Roermond eisen dat hun schoolbestuur opstapt. Aanleiding is het declaratiegedrag van het vijf leden tellende dagelijks bestuur. Zij gaven zichzelf sinds begin 1997 een onkostenvergoeding van in totaal 130.000 gulden. De secretaris en de onlangs opgestapte penningmeester streken maandelijks 1.800 gulden op aan onkostenvergoedingen. Hun drie collega's kregen vergoedingen tot 1.200 gulden. Het geld komt uit de regeling `stimuleringsbijdrage bestuurlijke schaalvergroting' van het ministerie van Onderwijs.