Proces tegen Kroatische ex-nazi Sakic

Dinko Šakic (77), van 1942 tot 1944 werkzaam in het beruchte vernietigingskamp Jasenovac in Kroatië (en tussen april en november 1944 commandant van het kamp), heeft gisteren bij de hervatting van zijn proces in Zagreb gezegd ,,absoluut onschuldig'' te zijn aan de oorlogsmisdaden die hem ten laste zijn gelegd. Het proces begon begin deze maand, maar werd toen wegens ziekte van de beklaagde onderbroken. In Jasenovac werden tussen 1942 en 1945 tienduizenden en waarschijnlijk honderdduizenden Serviërs, joden, Roma (zigeuners) en anti-fascistische Kroaten vermoord. (Reuters)