Opstelling VS gehekeld door China

De Chinese premier, Zhu Rongji, heeft gisteren uitgehaald naar de opstelling van de Verenigde Staten jegens China. Op een persconferentie in Peking na de afsluiting van het Nationaal Volkscongres, zei hij dat zich in de VS een ,,anti-Chinese stroming'' heeft ontwikkeld en dat van het gunstige klimaat van minder dan een jaar geleden, toen president Clinton China aandeed, weinig meer resteert. Daarmee verwees hij naar de recente golf van kritiek in de VS op het Chinese mensenrechtenbeleid en op China's vermeende betrokkenheid bij de diefstal van militaire informatie.

Zhu hekelde de oppervlakkigheid van de buitenlandse kritiek op het Chinese mensenrechtenbeleid, die zelden consequenties heeft gehad. ,,Weinig van onze buitenlandse gasten laten het onderwerp mensenrechten rusten. Het is alsof zij zich anders niet zouden kunnen verantwoorden wanneer zij huiswaarts keren'', aldus Zhu. Het is volgens hem alleen aan China om te bepalen hoe de rechten van de mens in het land moeten worden gewaarborgd. ,,We zijn niet perfect, maar men mag niet vergeten dat wij enkele duizenden jaren van feodale, dictatoriale en koloniale geschiedenis achter ons hebben liggen (...) Wees niet al te ongeduldig, ik ben nog veel ongeduldiger'', aldus Zhu. Hij riep het buitenland op geen steun te verlenen aan ,,pro-democratische elementen'' in ballingschap. ,,Er zal geen sprake zijn van een rechtsstaat wanneer zij terugkeren naar China.''

Ook de beschuldingen aangaande de diefstal van militaire informatie, werden resoluut van de hand gewezen. Volgens Zhu onderschat Washington zijn eigen vermogen geheimen te bewaren. Bovendien, aldus de premier, moet ook het vermogen van China om zelf onderzoek te verrichten niet worden onderschat. ,,Chinezen zijn intelligent en toegewijd.'' De A- en H-bom, satellieten en raketten zouden alle zonder hulp van buitenaf zijn gebouwd in China.