MKB: asielzoekers `adopteren'

Het Nederlands Midden- en Kleinbedrijf (MKB) wil asielzoekers adopteren. Dat heeft voorzitter J. De Boer van MKB-Nederland gisteren gezegd op een congres over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Zeist.

,,Asielzoekers, maar ook drop-outs en randgroepjongeren moeten we bij de samenleving betrekken'', aldus De Boer. Samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en gemeentes wil MKB-Nederland zich over de asielzoekers ontfermen. Het adoptie-plan van De Boer voorziet niet alleen in werk voor asielzoekers, maar ook in scholing, begeleiding en het eventueel ,, ontwikkelen van het ondernemerschap vanasielzoekers''.

Volgens de MKB-voorzitter kunnen de asielzoekers zich op deze manier makkelijker aan de Nederlandse samenleving aanpassen als ze na verloop van tijd een vaste verblijfvergunning krijgen.

Sinds 1 september 1998 mogen asielzoekers maximaal twaalf weken per jaar betaald werk verrichten. Voorwaarde is dat zij tenminste een half jaar in Nederland zijn en een voorwaardelijke verblijfstatus hebben. Eerder mochten asielzoekers alleen vrijwilligerswerk doen. Het geld dat statushouders verdienen wordt deels gekort op hun uitkering. Voorts moeten zij hun verdiensten gebruiken voor een bijdrage in hun huisvesting.

De Ministeries van Sociale Zaken en Justitie werken op dit moment aan een versoepeling van de voorwaarden die gesteld worden aan het verrichten van betaald werk door asielzoekers. Door de ontwikkeling van een nieuwe asielwet is het nog niet duidelijk wanneer die regels van kracht worden.