Minder taken voor brandweerchef Ernst

Brandweercommandant H. Ernst mag zich niet meer met de dagelijkse gang van zaken bij de brandweer bemoeien. Hij blijft commandant maar plaatsvervangend commandant C. te Boekhorst neemt zijn dagelijkse taken over.

Dat is het advies van managementbureau W. Spaink om problemen tussen de korpsleiding en het personeel op te lossen. Ondernemingsraad en korpsleiding hebben de aanbevelingen overgenomen.

Volgens OR-lid C. Ronner is de verhouding tussen het personeel en Ernst al jaren slecht. Het personeel vindt dat hij een hautaine manier van leidinggeven heeft. Zo stelde hij volgens Ronner onlangs een verlofregeling op zonder goed overleg met het personeel. Ook heeft hij de gezondheidsklachten die mogelijk het gevolg zijn van de Bijlmerramp nooit echt serieus genomen, aldus Ronner.

Om uit de problemen te komen werd in december het managementbureau ingehuurd. Dat doet nu het voorstel om Ernst zich te laten bezighouden met de staforganisatie en beleids- en regiozaken. Te Boekhorst krijgt de leiding over de uitrukdienst. Hij heeft volgens Ronner meer draagvlak bij het personeel. Ronner wil niet zeggen of het beter is dat Ernst helemaal opstapt. ,,We krijgen ook het rapport van de Bijlmerenquête nog. Misschien wordt dan alles anders.''

Ernst, die geen toelichting wil geven, heeft de afgelopen weken verlof opgenomen om thuis de Bijlmerenquête te kunnen volgen. Burgemeester Patijn nam in zijn verhoor nog afstand van Ernst. Zij hadden samen naar het personeel een brief gerschreven waarin ze hun verbijstering uitspraken over de onthulling over ,,het onder de pet houden'' van informatie over gevaarlijke lading. Tot verbazing van Patijn verklaarde Ernst een paar dagen later voor de commissie dat hij al op de avond van de ramp wist dat de informatie over de gevaarlijke lading niet klopte.