Klacht Gelderse Papier

Een groep aandeelhouders van de Gelderse Papier Groep dient een klacht in bij de tuchtraad van de accountantsorganisatie Nivra. De directie van de Gelderse Papiergroep zou in de jaarrekening van 1997 een onjuist beeld hebben geschetst over de waardering van een aantal bedrijfsonderdelen. De grief is gericht tegen de registeraccountant. ,,Het heeft er alle schijn van dat deze heeft meegeholpen met het leggen van een rookgordijn'', menen de ontstemde aandeelhouders. De procedure moet de positie van de aandeelhouders in hun strijd met grootaandeelhouder Gilde Investments versterken.