Kabinet moet twee miljard bezuinigen

Het kabinet moet dit jaar 2 miljard gulden bezuinigen door tegenvallers bij onder meer de opvang van asielzoekers. Doordat de economie verder afkoelt, moet volgend jaar 3,5 miljard gulden worden bezuinigd.

Dit blijkt uit nog vertrouwelijke berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) in het dit voorjaar te verschijnen Centraal Economisch Plan (CEP). Deze berekeningen zijn het uitgangspunt voor de drie regeringspartijen PvdA, VVD en D66 bij de onderhandelingen de komende weken over de zogeheten Voorjaarsnota, die in april naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Lange tijd heeft grote onzekerheid bestaan over de exacte omvang van het tekort op de begroting van 1999. De duidelijkste – en de grootste – tegenvaller is de wateroverlast vorig jaar, die 1 miljard gulden heeft gekost. De onverwacht hoge kosten voor de opvang van de asielzoekers en de overschrijdingen in de gezondheidszorg komen gezamenlijk uit op eveneens 1 miljard gulden. De CPB-ramingen van deze twee tegenvallers zijn echter nog altijd omgeven met onzekerheden.

Dat geldt in nog sterkere mate voor de begroting voor het jaar 2000, die het kabinet dit voorjaar ook gaat voorbereiden. Het CPB rekent op 1,5 miljard gulden extra uitgaven voor asielzoekers, maar het effect van de maatregelen die staatssecretaris Cohen (Justitie) over enkele weken presenteert is daarin nog niet verwerkt. Verder remt de afkoeling van de economie de banengroei, waardoor meer geld moet worden uitgegeven aan werkloosheidsuitkeringen, terwijl de onverwacht sterke loonstijging de overheid ook op kosten jaagt.

Minister Zalm (Financiën) heeft eerder al aangekondigd dat bij de bezuinigingen op voorhand geen ministerie en ,,geen stokpaard'' zal worden gespaard. Dat betekent niet dat alle departementen een klein beetje moeten inleveren, want Zalm voelt niets voor de kaasschaafmethode. Op een verkiezingsbijeenkomst van de VVD heeft Zalm het uitsmeren en uitstellen van nieuwe uitgaven als bezuinigingsmogelijkheid genoemd. PvdA en D66, die zich sterk hebben gemaakt voor extra geld voor onderwijs en zorg, voelen daar op voorhand weinig voor.