De Jong-de Monchy

Aan het recente overlijden van mevrouw M.A. de Jong-de Monchy, Mia voor haar vrienden, is in uw kolommen tot mijn vreugde twee maal redactioneel aandacht besteed. Eerst op 11 maart `Door een onzer redacteuren', wat dat betreft in de stijl die zij zelf bepleitte, want zij vond naamsvermelding van een journalist of redacteur meestal niet relevant. In de opsomming van haar activiteiten miste ik er een. Mia de Jong werd in 1974, een jaar na de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, de eerste (hoofd)redacteur van wat thans het NVVU-kwartaalblad Relevant is. In 1984, zij was toen 75 jaar, werd zij opgevolgd door een vierkoppige redactie.

In uw ter nagedachtenis werd gememoreerd dat zij ongezouten kritiek uitoefende op allerlei vormen van slordigheid in `haar' krant. Opmerkelijk en in dit verband treffend voorbeeld van slordigheid is dan een bericht op de volgende pagina in dezelfde editie, waarin uw redactie onderwijs het heeft over ,,In het regeerakkoord kwamen de coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA...'' Mij is nog niet geworden dat D66 al is ingeruild.

In NRC Handelsblad van 13 maart wederom aandacht voor mevrouw De Jong-de Monchy, zoals zij keurig door Elsbeth Etty wordt aangeduid. Met foto zowaar. Als fotobijschrift echter `Mia de Jong-de Monchy'. Was M.A. de Jong-de Monchy niet passender geweest? Het zou, voor zover ik haar kende, meer in haar stijl zijn geweest.