Commissie beziet afkoop energiedeals

Een commissie van drie `wijze mannen' moet beoordelen of de overheid te veel betaalt voor de afkoop van onrendabele energiecontracten uit het verleden. Nu is daarvoor een bedrag van twee tot acht miljard gulden gereserveerd.

De commissie - ingesteld door minister Jorritsma (Economische Zaken) en bestaande uit oud-Shell-topman C. Herkströter, oud-DSM-bestuurder A. Timmermans en voormalig bedrijfsjurist van Unilever Honné – moet uitsluitsel geven over de verdeling van de zogenoemde bakstenen. De vier energieproducerende bedrijven in Nederland kwamen er onderling niet uit hoe deze niet-marktconforme contracten te verdelen.

De discussie over de bakstenen kreeg vorige week een nieuwe impuls door de aankoop van het Utrechtse energiebedrijf UNA door het Amerikaanse Reliant. EZ is altijd uitgegaan van een waarde van tussen de zes- en zevenhonderd miljoen gulden per produktiebedrijf. UNA bracht vorige week ongeveer 4,5 miljard gulden op, meer dan EZ als waarde voor de hele sector in gedachte had. Dat is voor Jorritsma reden om de compensatie opnieuw te bekijken. ,,Als blijkt dat de draagkracht van de bedrijven is toegenomen moeten we de vergoeding wellicht herzien. Maar het is te makkelijk om de waarde van de UNA te extrapoleren naar de andere bedrijven. Als we de bakstenen nu voor de volle honderd procent bij de bedrijven neerleggen, helpen we misschien bedrijven om zeep die niet om zeep gebracht moeten worden'', aldus de minister.

Door de liberalisering van de stroomsector houdt de SEP, het voormalige overkoepelende orgaan van de vier producenten, op te bestaan. De bakstenen zijn projecten als stadsverwarming, de kolenvergasser Demkolec en langlopende, maar nu te dure importcontracten. Op een vrije markt zouden de producenten die contracten nooit zijn aangegaan.

Kleine energieverbruikers, die vanaf 2007 een stroomleverancier mogen kiezen, kunnen al snel van de nieuwe energiemarkt profiteren. Jorritsma gaat hen beschermen door de tarieven voor deze groep bij wet vast te leggen.