Boeing schrapt banen

Vliegtuigfabrikant Boeing heeft aangekondigd dat nog eens 6.700 banen worden geschrapt op de al eerder aangekondigde banenreductie voor 38.000 werknemers tussen nu en 2003. Door de verbeterde efficiency van de productie hoeft er in de fabrieken in Renton en Everett minder te worden overgewerkt, waardoor Boeing met minder personeel kan volstaan. Het meerendeel van de extra banen dat wegvalt gebeurt volgens Boeing via natuurlijk verloop, hoewel het bedrijf niet uitsluit dat er ook gedwongen ontslagen zullen vallen.