Bètavakken

De animo onder middelbare scholieren voor exacte vakken neemt af, ondanks alle moeite die de overheid zich getroost'', (NRC Handelsblad, 3 maart). En ,,naar de redenen voor het gebrek aan enthousiasme voor bèta- en techniekvakken blijft het gissen''.

H. Kuyper van het GION heeft er onderzoek naar gedaan en zoekt de oorzaak nog het meest bij ,,zoiets vaags als de tijdgeest''. Ik denk dat hij gelijk heeft, maar dat die geest wel duidelijker omschreven kan worden. Eigenlijk wordt die al uitgedrukt door diverse jongeren die in het artikel aan het woord komen. Zij zijn zakelijk en berekenend: ,,Waarom zou je zo'n zwaar en saai pakket kiezen, als je ook zonder dat een goed betaalde baan kunt krijgen?'' En zij zijn op sensatie ingesteld, zij eisen ook in hun werk opwinding: ,,het imago van de bètavakken is niet sexy genoeg''.

Vooral dit laatste Illustreert een typerend - en in mijn ogen verontrustend - verschil tussen de huidige generatie jongeren en die van pakweg veertig jaar en langer geleden. Toen heerste bij de meesten ten aanzien van de toekomst een duidelijk risicobesef en een mentaliteit van `om te slagen is het nodig ook moeilijke zaken aan te pakken en volhardend te werken'. De ellende waarmee ouders en opvoeders van die generatie in de eerste helft van de eeuw geconfronteerd waren - economische crisis, fascisme en twee wereldoorlogen - droeg natuurlijk niet weinig bij aan deze no-nonsense mentaliteit.

Vergeleken met die van vroeger zou ik de geesteshouding van veel tegenwoordige jongeren dan ook `lichtzinniger' willen noemen. En deze mentaliteit manifesteert zich niet alleen in een afkeer van bètavakken en techniek. Ook politiek vinden velen te zware kost. Niet toevallig was de opkomst van jongeren bij de recente verkiezingen voor Provinciale Staten nog lager dan die van de gemiddelde Nederlander.

Dat jongeren tegenwoordig het niet meer opbrengen, zich langdurig te verdiepen in `saaie' onderwerpen, laat staan daar hun leven lang hun brood mee te willen verdienen, beschouw ik dan ook als een veeg teken.