Beheerd vermogen ING 558 miljard

Het totale beheerd vermogen van bankverzekeraar ING is vorig jaar met 45 procent gestegen, van 384,1 miljard gulden tot 558,1 miljard. Daarmee is de ING de grootste vermogensbeheerder in de Benelux geworden. Acquisities zorgden voor 90 procent van de groei. Een belangrijke bijdrage vormde de overname van de Bank Brussel Lambert.

Beheerd vermogen ING

In het bericht Beheerd vermogen ING 558 miljard (in de krant van dinsdag 16 maart, pagina 17) staat dat de groei van het beheerd vermogen voor 90 procent het gevolg is van acquisities. Dat is onjuist. Het vermogen dat wordt beheerd voor institutionele beleggers is met 50 procent toegenomen tot 504 miljard gulden. Van die groei is 29 procent het gevolg van acquisities en 21 procent van autonome groei.