Al tien doden bij Flora

Zeker tien mensen die in februari de West-Friese Flora in Bovenkarspel hebben bezocht zijn overleden. Van vijf van hen staat vast dat de veteranenziekte de doodsoorzaak is, aldus minister Borst (Volksgezondheid) gisteren op een persconferentie. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de vijf andere slachtoffers. Ruim veertig andere bezoekers zijn besmet met de legionella-bacterie. Zij zijn met de veteranenziekte in een ziekenhuis opgenomen.

Het tiende slachtoffer overleed vanochtend in het Twenteborgziekenhuis in Almelo. Minister Borst verwacht niet dat er nog nieuwe zieken bijkomen. De mensen die ziek kunnen worden van de op de Flora aanwezige legionella-bacterie, moeten dat al zijn aangezien de incubatietijd, de periode tussen besmetting en het uitbreken van de ziekteverschijnselen, is verstreken. Hooguit kunnen er nog mensen worden aangemeld die al eerder ziek waren maar van wie de diagnose nu pas wordt gesteld.

Volgens Borst is het `pure pech' dat er nu een epidemie is uitgebroken. Tot nu toe wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 40 patiënten de veteranenziekte geconstateerd, maar vrijwel altijd gaat het dan om individuele gevallen. De helft van hen loopt de ziekte in het buitenland op, de rest in een ziekenhuis of elders. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) doet onderzoek naar de bron van de besmetting. Deze wordt vermoed op de consumentenbeurs, een van de drie onderdelen van de West-Friese Flora. Het RIVM heeft inmiddels de ruim tachtig standhouders achterhaald en alle apparatuur geïnventariseerd die dezen hebben gebruikt. Het RIVM neemt nu monsters bij alle apparaten om de bacterie te achterhalen. Ook probeert het instituut bij de patiënten na te gaan waar zij tijdens hun bezoek aan de Flora precies zijn geweest om ook langs die weg een indicatie voor de bron te krijgen. Borst verwierp de kritiek dat haar ministerie te laat alarm had geslagen. De burgemeester van Delfzijl, E. Haaksman, deed Volksgezondheid dit weekeinde dit verwijt. Door pas vrijdag alarm te slaan zou een patiënte die had deelgenomen aan een uitstapje naar de Flora, onnodig zijn overleden. Deskundigen trekken deze lezing in twijfel. Volgens hen zou de vrouw ook zijn overleden als een dag eerder alarm was geslagen. Volgens Borst ontstond er pas donderdagavond zekerheid dat de bron van de besmetting mogelijk de Flora was. Ook de Tweede Kamer vindt niet dat Volksgezondheid te laat alarm heeft geslagen. Wel willen diverse fracties dat Borst deze week de Kamer uitleg komt geven.

VETERANENZIEKTE3