Winstdaling voor Pechiney Nederland

Aluminiumbedrijf Pechiney Nederland in Vlissingen heeft in 1998 een nettowinst behaald van 10,7 miljoen gulden, tegenover 56,1 miljoen in 1997. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door waarderingsverschillen van de deelneming van Pechiney Nederland in het moederbedrijf. Die is in 1998 afgewaardeerd met 18,4 miljoen gulden. Bovendien is het nettoresultaat voor 6 miljoen gulden negatief beïnvloed door een reorganisatievoorziening. De omzet nam met 10 procent toe tot 522,4 miljoen gulden. (ANP)