Renault praat over belang van dertig procent in Nissan

De Franse automobielproducent Renault is in het laatste stadium van besprekingen om een aanzienlijk belang te nemen in de Japanse automaker Nissan. Er is sprake van ruim dertig procent, waarmee Renault een veto zou krijgen over de Nissan-politiek.

Op de beurs van Tokio is het aandeel Nissan vanmorgen dertien procent gestegen. Japanse investeerders hebben kennelijk wel vertrouwen in een akkoord, of hopen een korte termijn-voordeel te halen uit een Frans bod.

Voor Renault is een belang in Nissan op het ogenblik relatief goedkoop, maar de schuldenlast van Nissan (33 miljard euro) is zo groot dat de Fransen sterke garanties vragen en ervoor uitkijken meer dan 40 procent te kopen omdat zij dan het financiële probleem in hun eigen boeken moeten verwerken, wat de jaarcijfers over 1999 zou ruïneren.

In Parijs onthoudt men zich van ieder commentaar anders dan: we bestuderen de mogelijkheid, maar er is nog geen bod gedaan. Voorman Hanawa van Nissan was het afgelopen weekeinde in Parijs om direct met Renault-topman Schweitzer te overleggen. Morgen spreekt de Raad van Commissarissen van het Franse bedrijf over de mogelijke investering van bijna 4 miljard euro (9 miljard gulden).

Een alliantie met Nissan zou Renault entree op zowel de Japanse als de Amerikaanse markt geven. Voor het verzwakte Nissan is een akkoord met Renault klemmend geworden nadat DaimlerChrysler vorige week afzag van samenwerking met Nissan. Toen verloor het aandeel Nissan tien procent op de beurs van Tokio.

In de Japanse pers wordt steeds nauwkeurig over de inhoud van een op handen zijnd akkoord bericht. Renault zou een belang van 34 procent nemen en Renault zou ook een belang nemen in het vrachtwagenbedrijf van Nissan. Japanse investeerders geven als motief voor hun enthousiasme vanmorgen dat zij denken dat een deelname van Renault een impuls kan geven in de leiding van het bedrijf. Dat zou een historische omkeer van zaken zijn. Na het afketsen van de fusie Renault-Volvo in 1993 heeft Renault op eigen kracht een gezonde bedrijfsvoering hervonden, door vooral Japanse inzichten in de organisatie van het productieproces toe te passen.

In tegenstelling tot de mislukte alliantie met Volvo, overweegt Renault dit keer geen kruisparticipaties met Nissan. Toen was Renault een niet al te sterk staand staatsbedrijf, nu is het een gezond, beursgenoteerd bedrijf, waar de Franse staat 44 procent van de aandelen in bezit.