Mens en bedrijf

Bij de Raad voor Interim Management is J.J.A.M. Schakenbos, directeur van Twijnstra Gudde Interim Management, benoemd tot bestuurslid. G.J. Wouters en F.H.M. van Tulder zijn herbenoemd voor een periode van twee jaar, respectievelijk als voorzitter en penningmeester.