Lafontaine trad af wegens het `slechte samenspel'

Oskar Lafontaine heeft het ,,slechte samenpel'' in de Duitse rood-groene regering als reden genoemd van zijn aftreden als minister van Financiën. ,,Zonder goed samenspel kan men niet succesvol werken'', aldus Lafontaine.

Gistermiddag, drie dagen na zijn vertrek, gaf Lafontaine voor het eerst een verklaring over zijn besluit de politiek te verlaten. Hij zei die drie dagen nodig te hebben gehad om enige afstand te kunnen nemen. Maar waarschijnlijk is de soms verbitterde kritiek vanuit zijn eigen partij over zijn niet toegelichte vertrek als minister en partijvoorzitter (en Bondsdaglid) één van de redenen waarom hij het nodig achtte tekst en uitleg te geven. Lafontaine ging gisteren niet direct in op de verhouding met zijn rivaal, kanselier Schröder. Wel toonde hij zich verstoord over het verwijt dat `de regering' een economisch-vijandige politiek voerde. Dat verwijt maakte Schröder een dag voor Lafontaine's vertrek in een zitting van het kabinet. ,,Terwijl wij de middenstand vijf miljard mark belastingverlichting geven, wordt er in het team gediscussieerd of wij een economisch-vijandige politiek voeren. Dat moet ieder maar interpreteren zoals hij wil'', meende Lafontaine gisteren. ,,Als het team niet meer goed samenspeelt, moet men een nieuwe opstelling zoeken. Daarvoor is mijn stap voorwaarde geweest.''

Lafontaine wordt als minister op 7 april opgevolgd door Hans Eichel (SPD), minister-president van Hessen. Tot die tijd zal minister Werner Müller (Economische Zaken) Lafontaine's taken waarnemen. Schröder is door het SPD-presidium vrijdag – met 23 stemmen voor, zes tegen en drie onthoudingen – gekozen tot kandidaat voor het partijvoorzitterschap. Op 12 april stemt een speciaal SPD-partijcongres over de kandidatuur.

De verkiezing van Schröder tot partijvoorzitter lijkt vrijwel zeker nu de linkervleugel van de SPD (Frankfurter Kreis) dit weekeinde in Berlijn verklaarde ermee te zullen instemmen, op voorwaarde dat Schröder geen `radicale koerswijziging' doorvoert en zich aan het partijprogramma houdt. De woordvoerder van de Frankfurter Kreis, Bondsdaglid Detlev von Larcher, en de Jusos, de jongerenorganisatie van de SPD, eisten uitdrukkelijk het aftreden van Bodo Hombach, chef van Schröders bondskanselarij en zijn belangrijkste persoonlijke adviseur. De linkse SPD'ers zien Hombach als oorzaak van het ,,gebrek aan coördinatie'' tussen de bondskanselarij en het ministerie van Financiën, waar ook Lafontaine's vertrouwelingen – de staatssecretarissen Flasbeck en Noé – zullen verdwijnen.

Pagina 5: achtergrond