Israel 1

Met `Israel is lang niet zo bijzonder meer' (NRC Handelsblad, 6 maart) heeft Thomas. H. von der Dunk het vraagstuk van `Israel en de anderen' in beeld gebracht. Nog voor het einde van de, in menig opzicht tragische, twintigste eeuw toont hij op zorgvuldige en genuanceerde wijze hoe zeer de morele chantage, die gedijt op het schuldgvoel van veel landen, het beoordelingsvermogen van Westerse regeringen heeft aangevreten.

Het doet er kennelijk al vele jaren niet toe hoe zeer andere volkeren op aarde, zoals Koerden, Kosovaren, Palestijnen en Indianen, smachten naar een eigen, internationaal erkend onderdak, waar zij hun eigen cultuur mogen beleven en verder ontwikkelen.

Von der Dunk geeft nog eens aan hoe ernstig de nalatigheid van veel Westerse landen al vele jaren is inzake de steun aan die andere volkeren die even terecht menen aanspraak te mogen maken op hún Beloofde Land.