Internetpiraterij

Terwijl de technologie steeds sneller verbindingen mogelijk maakt, dreigt Internet door de politiek juist vertraging op te lopen. Providers plegen vaak opgevraagde Internetpagina's tijdelijk op te slaan om het dataverkeer te bespoedigen. Dit `cachen' gebeurt vooral met materiaal uit de VS. Met dit `wegschrijven' van veelgelezen pagina's kan de provider zijn verrichtingen tot dertig procent vergroten. Deze praktijk komt in gevaar door een onlangs in het Europees Parlement aangenomen richtlijn, die stelt dat `cachen' gelijk staat aan het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal – en dus moet worden vergoed. Met de maatregel wordt tegemoetgekomen aan de door Internetpiraterij geplaagde muziekbranche.

Maar nu is het de beurt aan de Internetbranche om in Brussel te lobbyen. De Nederlandse Internetproviders (NLIP) stellen dat het `cachen' een `autonoom technisch proces' is en door de verzender van materiaal zèlf met een technische ingreep kan worden verhinderd. Het felle protest van de NLIP, die voorspelt dat de richtlijn Internet in Nederland duurder en trager maakt, wekt enig wantrouwen: hoe actueel zijn die populaire pagina's uit de VS eigenlijk?

Dit is een fragment uit `De Draad', de dagelijkse column van Tom Rooduijn op de website van NRC Handelsblad: www.nrc.nl