Geen vervolging van Surinaamse bankpresident

Het Haagse openbaar ministerie heeft een week voor de rechtszaak alsnog besloten de president van de Centrale bank van Suriname, H. Goedschalk, niet voor de rechter te dagen wegens lidmaatschap van het Surinaamse drugskartel.

Voor het ontvangen van smeergelden moet Goedschalk een boete betalen aan het OM. Over de hoogte van de getroffen schikking zegt het OM op verzoek van Goedschalk geen mededelingen te kunnen doen. Goedschalk heeft volgens justitie ruim een miljoen gulden smeergeld ontvangen van twee Nederlandse bedrijven.

Justitie zegt de drugszaak-Goedschalk te seponeren wegens gebrek aan bewijs. In de afsluitende stukken van het speciale Copa-politieteam – gedateerd 30 oktober 1998 – wordt Goedschalk aangemerkt als een van de hoofdverdachten van het Suri-kartel, ,,een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven''.

Het is onduidelijk waarom justitie op het allerlaatste moment tot het oordeel komt niet genoeg bewijs te hebben. Het OM zegt tot vorige week bezig te zijn geweest met het verzamelen van bewijsmateriaal. Maar het enige dat de afgelopen weken is gebeurd, is dat getuigen zijn gehoord op verzoek van de advocaat van de verdachte, J. Sjöcrona. Goedschalk is vorige week in het geheim naar Nederland gekomen en kon toen voor het eerst als verdachte worden verhoord. Het seponeren van de zaak-Goedschalk heeft geen consequenties voor de zaak-Bouterse. De Haagse rechtbank zal volgende week beginnen met de behandeling van zijn zaak en die van twee medeverdachten.

In tegenstelling tot Bouterse werd Goedschalk niet verdacht van betrokkenheid bij concrete drugstransporten. Hij was volgens de politie ,,betrokken bij het beheren en witwassen van de opbrengsten van de drugsgelden van het Suri-kartel''. Goedschalk werd de ,,financiële schakel tussen Nederland en Suriname'' genoemd.

Er was aanmerkelijk minder bewijsmateriaal tegen Goedschalk dan tegen Bouterse. Er waren alleen getuigen die verklaarden dat Goedschalk aanwezig was bij bijeenkomsten van het Surinaamse drugskartel. Over de precieze rol van Goedschalk bij het witwassen van drugsgelden heeft de politie geen informatie gevonden. Donderdagmiddag buigt het Haagse hof zich over een verzoek van advocaat A. Moszkowicz om de zaak-Bouterse te verplaatsen naar Rotterdam.

Volgens advocaat Moszkowicz is er sprake van een jurisdictiegeschil en zou eigenlijk Rotterdam de meest geschikte rechtbank zijn omdat andere verdachten bij de drugstransporten van Bouterse al eerder daar zijn berecht. De Amsterdamse strafpleiter G. Meijers voorspelt dat de juridische actie van Moszkowicz geen effect zal sorteren. De wetsartikelen die Moszkowicz inroept zijn alleen van toepassing als blijkt dat twee rechtbanken zich met de zaak van een verdachte bezighouden. Het hof zal volgens Meijers naar alle waarschijnlijkheid oordelen dat het verzoek ongegrond is of dat Moszkowicz niet-ontvankelijk is. Volgens Meijers maakt zijn collega misbruik van rechtsmiddelen. De advocaat kan in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De rechtbank heeft desondanks laten weten gewoon met de zaak te zullen beginnen.