WIK-uitkering

`Tubes en kwasten cadeau' beweert Jaap Boerdam in zijn artikel `Een basisloon voor de gewone `straatjunk'' (NRC Handelsblad, 6 maart). Inderdaad is een WIK-uitkering 70 procent van een bijstandsuitkering, voor sommigen 80 procent het eerste jaar. Echter voor maximaal vier jaar en er moet minimaal ƒ2.400,- per jaar eigen verdiensten zijn.

Bovendien, let u op `de aparte rekening voor tubes en kwasten' kan niet ingediend worden, zoals Boerdam beweert, maar afgetrokken van de inkomsten voor belasting, zo die inkomsten daar toereikend voor zijn.

Het is weer fijn, de gelijkstelling in dit artikel van kunstenaars, topsporters en `straatjunks'.