TALENT

Graag wil ik reageren op het stuk `Talent bestaat niet' van Hendrik Spiering (W&O, 20 februari). Dat oefenen essentieel is om een hoog niveau te bereiken is mij – zowel door mijn eigen inspanningen als die vele leerlingen – duidelijk.

Maar dat iedereen door oefenen een zeer hoog niveau in iets als kunst of sport zou kunnen bereiken geloof ik absoluut niet. Alle muziekleraren weten dat ondanks, soms onvoorstelbare, volharding van beide zijden een aantal leerlingen nooit echt zuiver of ritmisch zal spelen. En dan heb ik het nog niet eens over het bereiken van een hoog artistiek niveau.

Ook al kan iemand een stuk `zonder fouten' spelen voor een schoolexamen, dan is dat een goede prestatie, maar echt muziek maken is meer. Aangezien dat niet meetbaar is, is dat een lastig probleem. Het simpelst is dus het negeren ervan. Maar heus, Kortjakje door een enthousiast maar niet muzikaal buurkind klinkt heel anders dan wanneer Emmy Verheij zich aan deze compositie zou wagen.