Referendum (2)

Bij vrijwel alle experimentele referenda tot nu toe was de opkomst te laag om voldoende betekenis aan de uitkomst te hechten. Ook de Statenverkiezingen wezen niet op een grote steun voor de voorstanders van het referendum.

D66 wil echter hemel en aarde bewegen om het voorstel nog door de oude Eerste Kamer behandeld te krijgen. Doet de wil van de kiezers voor die partij nu opeens minder ter zake?

    • T. Beetstra